ജൂനിയർ ബാലുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി പ്രിയ നടൻ… മകന്റെ ഫോട്ടോസ് ആദ്യമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്തു നടൻ ബാലു വർഗീസ്…

ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് മലയാള സിനിമ ഫീൽഡിൽ തന്റേതായ സ്ഥാനം നേടിയെടുത്ത ചുരുക്കം ചില നടന്മാരിൽ ഒരാൾ ആണ് ബാലു വർഗീസ്. പ്രേസസ്ഥ സിനിമാടാൻ ലാലിൻറെ റിലേറ്റീവ്…