ഫോട്ടോഷൂട്ട് കണ്ട് അമ്പരന്ന് ആരാധകർ….

സുർബി ജ്യോതി എന്ന നായികയെ മലയാളികൾക്ക് അധികം പരിചിതമല്ല എന്നാൽ സോളോ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ദുൽഖറിന്റെ നായികയെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. താരം ഒരു ബോളിവുഡ് നടിയാണ്. ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിലും പഞ്ചാബി ചിത്രങ്ങളിലും താരം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമകളേക്കാൾ കൂടുതൽ താരം ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നൂറിൽപരം ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള താരത്തിന് നിരവധി ആരാധകരാണുള്ളത്. ടെലിവിഷനിൽ എന്നപോലെതന്നെ

സോഷ്യൽമീഡിയയിലും സജീവം ആണ് താരം. താരം ആരാധകർക്കായി പങ്കുവെക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഇടയിലാണ് വൈറലാകുന്നത്. താരത്തിന് പുത്തൻ ചിത്രങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിച്ചിരുന്നു അത്. വളരെ ഗ്ലാ മ റസായി എത്തിയ ഫോട്ടോസുകൾ ഇൽ എല്ലാം താരം അതീവ സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിന്റെ പുത്തൻ ഫോട്ടോഷൂട്ട്കൾ ക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ

സുർബി ജ്യോതി എന്ന നായികയെ മലയാളികൾക്ക് അധികം പരിചിതമല്ല എന്നാൽ സോളോ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ദുൽഖറിന്റെ നായികയെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. താരം ഒരു ബോളിവുഡ് നടിയാണ്. ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിലും പഞ്ചാബി ചിത്രങ്ങളിലും താരം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമകളേക്കാൾ കൂടുതൽ താരം ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നൂറിൽപരം ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള താരത്തിന് നിരവധി ആരാധകരാണുള്ളത്. ടെലിവിഷനിൽ എന്നപോലെതന്നെ സോഷ്യൽമീഡിയയിലും സജീവം ആണ് താരം. താരം ആരാധകർക്കായി പങ്കുവെക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ഇടയിലാണ് വൈറലാകുന്നത്.

താരത്തിന് പുത്തൻ ചിത്രങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിച്ചിരുന്നു അത്. വളരെ ഗ്ലാ മ റസായി എത്തിയ ഫോട്ടോസുകൾ ഇൽ എല്ലാം താരം അതീവ സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിന്റെ പുത്തൻ ഫോട്ടോഷൂട്ട്കൾ ക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ

Leave a comment

Your email address will not be published.