കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി അഞ്ചു ജോസഫ് ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് കയ്യടിച്ച് ആരാധകർ.

ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗറിലൂടെ ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ അഞ്ചു ജോസഫിനെ ഏവർക്കും അറിയാം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആണെങ്കിലും പിന്നണിഗാനരംഗത്ത് കൂടെ ആണെങ്കിലും ആരാധകർക്ക് അഞ്ചു എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്ടീവ് ആയ അഞ്ചു തന്റെ പുതിയ ആഘോഷങ്ങളും പാട്ടും മറ്റു വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം ആരാധകരുമായി പങ്കു വയ്ക്കാറുണ്ട്.

ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആരാധകർക്ക് അഞ്ജുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കുഞ്ഞു താരം ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ അഞ്ചു എപ്പോഴും സ്റ്റേജിൽ പാടുമ്പോൾ ആരാധകർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ നിന്ന് താരം പുറത്തിറങ്ങിയ അപ്പോഴും ആരാധകർക്ക് അഞ്ചു നോടുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞില്ല താരത്തിനെ പാട്ടുകളെല്ലാം ഇരുകൈയും നീട്ടി ആയിരുന്നു ആരാധകലോകം സ്വീകരിച്ചത്.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയ അഞ്ചു തന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ താരം പങ്കുവെച്ച് പുതിയ ചിത്രങ്ങളാണ് ഏവരുടെയും മനസ്സ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും പ്രായം തോന്നില്ല എന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത് കുഞ്ഞുടുപ്പിൽ നല്ല സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ആരാധകർ പറയുന്നത് ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ജു തന്നെയാണ് ഇത് എന്നും താരത്തിന് പ്രായമോ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല എന്നും ആരാധകർ പറയുന്നു.

MENU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *