നാണംകെട്ട് മയാളത്തിലെ സീരിയലുകൾ. അവാർഡുകൾക്ക് അർഹമായ ഒരു സീരിയൽ പോലുമില്ല.

ഈ വർഷം കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡിന് യോഗ്യമായ ഒരു ടെലിവിഷൻ സീരിയലും കണ്ടെത്തിയില്ല. “കലാപരവും സാങ്കേതികവുമായ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയും ജൂറിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, ഈ വിഭാഗത്തിന് ഒരു അവാർഡ് നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു,” ജൂറി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതേ കാരണത്താൽ, ‘രണ്ടാമത്തെ മികച്ച ടെലി സീരിയൽ’ അവാർഡും ഇല്ല. എൻട്രികൾക്കിടയിൽ മിടുക്കരായതോ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതോ ആയ ചലച്ചിത്രകാരന്മാരെ കണ്ടെത്താനാകാത്തതിനാൽ, മികച്ച സംവിധായകനുള്ള (ടെലി സീരിയൽ / ടെലി ഫിലിം) അവാർഡ് നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് ജൂറി തീരുമാനിച്ചു.

വീടുകളിലെ സ്ത്രീകളുടെ ത്യാഗത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുക, ഗാർഹിക പീഡനം, ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ശത്രുത തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളുടെ മോശം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ. മിക്ക സീരിയലുകളിലും സ്ത്രീകളെയും ബന്ധങ്ങളെയും സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രതിലോമകരമായ കഥാ ഗതികളുണ്ട്. ഇത് മലയാളം സീരിയലുകളിൽ മാത്രമല്ല , മിക്ക ഭാഷകളിലെയും സീരിയലുകൾക്ക് പിന്നോട്ട് പോകുന്ന കഥാ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്.

അവിഹിതങ്ങളും സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ടെലിവിഷൻ സീരിയലുകളിൽ പൂർണമായും കാണിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ ആളുകളിലേക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ അല്ല സമ്മാനിക്കുന്നത് എന്ന് ജൂറി പരാമർശിച്ചു. ഇതേ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ കടുത്ത നടപടികൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം.

MENU

Comments are closed.