നിങ്ങൾക്ക് വിളർച്ചയുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ചുവന്ന രക്താണുക്കളിലെ പ്രധാന പ്രോട്ടീനാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. ഇത് ഓക്സിജൻ വഹിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ശരീരം മുഴുവൻ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വിളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നിലയും കുറവായിരിക്കും. ഇത് ആവശ്യത്തിന് കുറവാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ടിഷ്യൂകളോ അവയവങ്ങളോ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ലഭിച്ചേക്കില്ല. വിളർച്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ- ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസംമുട്ടൽ പോലുള്ളവ- സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് അവ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാലാണ്. വിളർച്ചയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണമായി പറഞ്ഞുവരുന്നത് ചർമത്തിലും നഖത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന വെള്ളനിറമാണ്. മിക്കവരിലും വിളർച്ചയുടെ ആദ്യ ലക്ഷണമായി കാണിക്കുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ്.

മറ്റു ലക്ഷണങ്ങൾ
തലവേദന
വിശപ്പില്ലായ്മ
ക്ഷീണം
ബലഹീനത
ഉറക്കക്കുറവ്
കണ്ണിനു ചുറ്റും കറുപ്പ്
ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുതൽ. ഇരുമ്പിന്റെ കുറവുള്ള അനീമിയ, വിറ്റാമിൻ കുറവ് വിളർച്ച തലസീമിയ, അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ(അരിവാൾ രോഗം )ഹീമോലിറ്റിക് അനീമിയ തുടങ്ങി നിരവധി തരം വിളർച്ച രോഗങ്ങളുണ്ട്.

പോഷകാഹാരക്കുറവാണ് വിളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് സഹായിക്കും. ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായി പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും മാംസാഹാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും വിളർച്ച കുറയ്ക്കാൻ സഹായകമാകും. കൂടാതെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും യഥാസമയം ആഹാരവും കഴിക്കണം. തുടക്കത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാണും കാരണമായേക്കാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് വിളർച്ച.

MENU

Comments are closed.