വെള്ളമില്ലാതെ കുളിക്കുകയും പലരുമായി ലൈം ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വിചിത്ര ഗോത്ര വർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?

നമുക്കുചുറ്റും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആളുകളാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യവും ജീവിതചര്യയും പലർക്കും യോജിക്കാൻ കഴിയാത്തതും ആയിരിക്കും. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഹിമ്പ എന്ന് വംശജരാണ് ആർക്കും യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രത്യേകരീതിയിലുള്ള തങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ഒരു യൂട്യൂബ് റാണ തന്റെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുറംലോകത്തിനു തുറന്നുപറഞ്ഞത് സംഭവം കേട്ടാൽ ഒന്നും കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും.

അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും മുൻപന്തിയിലാണ് എന്ന് ഹിമ്പ വംശജരാണ് ഇത് ഞെട്ടിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ അതിഥികളെ സൽക്കരിക്കാൻ ആയി ലൈം ഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് ഇവരുടെ ഇഷ്ട വിനോദം. വളരെ നേരത്തെ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കുന്നത് ബഹുഭാര്യത്വവും ഇവരുടെ സമൂഹത്തിലെ സർവ സാധാരണമാണ്. കുടുംബഭരണം പോലും ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമാണ്.

ഇവർ എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല ചെയ്യുന്നത് ചുവന്നമണ്ണ് ചെളി യാക്കി ശരീരത്തിൽ തേച്ച് വയ്ക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും അതിഥികൾ വന്ന അവരുടെ കൂടെ ഭാര്യയെ ലൈം ഗികബന്ധത്തിന് നിർബന്ധിക്കും കാണികൾ ചെയ്യുന്നത് അതിഥി ഇതിനെ സംതൃപ്തനല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അത് വളരെ വലിയ അപമാനത്തിന് ഹിമ്പ നിവാസികളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ആളുകളാണ് ജീവനോടെ ഇപ്പോഴും നമുക്കുചുറ്റും ജീവിക്കുന്നത്.

MENU

Comments are closed.