മലയാള മിനിസ്‌ക്രീൻ – ബിഗ് സ്‌ക്രീൻ ലോകത്ത് ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ടാറ്റു ചെയ്ത നടി ഒരു പക്ഷേ സാധിക വേണുഗോപാൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതിനെ അത്രയും അധികം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന താരവുമാണ് സാധിക. സ്ത്രീകൾ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതിനെ പലരും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് എതിരെ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സാധിക. ടാറ്റു

ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും തെറ്റല്ലെന്നാണ് സാധിക പറയുന്നത്.
ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങും എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. എല്ലാത്തിനും അപ്പുറം ടാറ്റു ചെയ്യുന്ന ആളെയും ആ സ്ഥാപനവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് വേണ്ടി, ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അവിടം സന്ദർശിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ടാറ്റു ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഇരയെ വിമർശിക്കുന്നത് നിർത്തണം. ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവബോധം വേണം

എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമായും ടാറ്റു ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചായും ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം. ഒന്ന്, ഏത് ഡിസൈൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് ടാറ്റു ചെയ്യേണ്ടത്, മൂന്ന് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യമേ തീരുമാനിക്കണ സ്ത്രീകൾ സ്വകാര്യ ഭാഗത്ത് ടാറ്റു ചെയ്യുന്നത് തെറ്റ് ഒന്നും അല്ല. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസം ഉള്ള ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടണം. സുരക്ഷിതത്വവും സ്വകാര്യതയും ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ടാറ്റു ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.